Adri Pijnenburg

Adri Pijnenburg

Pijnenburg Techniek Scouting B.V. 

Ons gepassioneerde team richt zich op uitdagende vraagstukken over innovatief toekomstbestendig Technologie & Techniekonderwijs in een doorlopende ontwikkellijn po - vmbo - mbo en arbeidsmarkt van morgen.

missie ' leernetwerken - verbinden - expertise vmbo & mbo Techniek'

1. Sterk beroepsonderwijs - 100 miljoen vmbo Techniek

2. Doorlopende leer- ontwikkellijn PO - VMBO - MBO - arbeidsmarkt van morgen

3. Overheid & ondernemers - instroombevordering en inclusieve arbeidsmarkt Techniek

4. Hybride leeromgevingen (v)mbo Techniek - PIE - BWI - M&T - D&P - MBO 2/3/4

5. Learning labs PO (Wetenschap & Technologie) & VO onderbouw talentprogramma's

6. Beroepsgericht praktijkvak Techniek & Technologie voor de GL, TL, MAVO

7. Werving en bemiddeling docenten en instructeurs vmbo & mbo Techniek

8. Keynote lezingen en studiedagen:
* Krachtige onderwijsteams in hybride leeromgevingen PO - VMBO - MBO van morgen.
* Levenslang ontwikkelen in een dynamische arbeidsmarkt van morgen
* De Energietransitie en de impact op (v)mbo Techniek
* Krimp in vmbo & mbo Techniek

9. Organisatie Int techniek conferenties Future talks ism partner Ambaum BrandMakers

10. SkillsMETER XRP
Doorlopende vaardigheden PO - VO - MBO en arbeidsmarkt van morgen.
Grip op ontwikkeling door (formatieve) waardering van soft skills voor het onderwijs
Escape room voor onderwijsprofessionals info
klik hier

11. Online leerplatform voor onderwijsprofessionals po-vo-mbo (primeur)

 

toekomstbestendig aantrekkelijk

 vmbo & mbo Techniekonderwijs